Informacja o wynikach IV przetargów – Zalew Żółtańce

INFORMACJA O WYNIKACH CZWARTYCH PRZETARGÓW USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku poz. 1490), a także w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016 z dnia  22 .03. 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22.04.2016r. – Wójt Gminy Chełm podaje do publicznej wiadomości wyniki czwartych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu  06 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce oznaczonych nr działek : 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 379/7, 379/12, 379/13, 379/18, 379/19, 379/20, 379/35, 379/36, 379/40, 379/41, 379/42:

1-   Nieruchomość oznaczona nr 379/2 o pow. 0,0580 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 13 ML – tereny zabudowy letniskowej.

 -  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  38.907,00  zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg na nieruchomość  oznaczoną nr 379/2  o pow. 0,0580 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

2-   Nieruchomość oznaczona nr 379/3 o pow. 0,0523 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 13 ML – tereny zabudowy letniskowej.

-  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  35.687,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/3  o pow. 0,0523 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

3-   Nieruchomość oznaczona nr 379/4 o pow. 0,0508 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi  w skład obszaru oznaczonego symb. 13 ML – tereny zabudowy letniskowej.

 - Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

     -  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  34.100,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –czwarty przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/4  o pow. 0,0508 ha położoną w obrębie    

   Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

4-   Nieruchomość oznaczona nr 379/5 o pow. 0,0725 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi  w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

 -  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

     - Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  49.397,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –czwarty przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/5  o pow. 0,0725 ha położoną w obrębie  Żółtańce  zakończył   się wynikiem negatywnym.

5-   Nieruchomość oznaczona nr 379/6 o pow. 0,0604 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

-  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  41.184,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –czwarty przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/6  o pow. 0,0604 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

6-   Nieruchomość oznaczona nr 379/7 o pow. 0,0551 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

-  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  37.587,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/7  o pow. 0,0551 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

7-   Nieruchomość oznaczona nr 379/12 o pow. 0,0467 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML  i 11 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  31.364,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –czwarty przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/12  o pow. 0,0467 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

8-   Nieruchomość oznaczona nr 379/13 o pow. 0,0624 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML  i 11 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  41.844,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –czwarty przetarg na

    nieruchomość oznaczoną nr 379/13  o pow. 0,0624 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

9-   Nieruchomość oznaczona nr 379/18 o pow. 0,0537 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML  i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  36.036,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –czwarty przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/18  o pow. 0,0537 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

10-   Nieruchomość oznaczona nr 379/19 o pow. 0,0474 ha  położona w obrębie  Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML  i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

     -  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  32.360,00  zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –czwarty  przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/19  o pow. 0,0474 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

11-   Nieruchomość oznaczona nr 379/20 o pow. 0,0503 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML  i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  34.329,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium  –czwarty przetarg na nieruchomość  oznaczoną nr 379/20  o pow. 0,0503 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył  się wynikiem negatywnym.

12-   Nieruchomość oznaczona nr 379/35 o pow. 0,1015 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi  w skład obszaru oznaczonego symb. 9 MN  – tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej.

-  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi  ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  68.700,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –czwarty przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/35  o pow. 0,1015 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

13-   Nieruchomość oznaczona nr 379/36 o pow. 0,1196 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi  w skład obszaru oznaczonego symb. 9 MN  – tereny zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej.

-  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  79.133,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –czwarty przetarg na  nieruchomość oznaczoną nr 379/36  o pow. 0,1196 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

14-  Nieruchomość oznaczona nr 379/40 o pow. 0,1292 ha  położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM -   – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

-  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  78.716,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –czwarty przetarg na  nieruchomość oznaczoną nr 379/40  o pow. 0,1292 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

15-  Nieruchomość oznaczona nr 379/41 o pow. 0,1546 ha  położona w obrębie Żółtańce objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi  w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM -   – tereny zabudowy  zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

-  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi  ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  94.154,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – czwarty przetarg na   nieruchomość  oznaczoną nr 379/41  o pow. 0,1546 ha położoną w obrębie  Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

16-  Nieruchomość oznaczona nr 379/42 o pow. 0,1797 ha  położona w obrębie  Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM -   – tereny zabudowy  zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

-  Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  109.409,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –czwarty  przetarg na nieruchomość  oznaczoną nr 379/42  o pow. 0,1797 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

Informacje o wynikach przetargów wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18 na okres 7 dni od dnia  14 lipca 2017 roku do dnia 21 lipca  2017 roku, a także zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl oraz BIP.

                                                                                           z up Wójta

                                                                                 mgr Lucjan Piotrkowski

                                                                                     ZASTĘPCA  WÓJTA

 

 

 

 

 

 

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1

FESTIWAL-FESTYN


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video