Wykaz nieruchomości do dzierżawy

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami)  oraz  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XXVIII/280 /2017 r. z dnia 27 lipca 2017 r.  - Wójt Gminy Chełm  podaje: WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  NA  OKRES DO 3 LAT  NA  RZECZ  DOTYCHCZASOWYCH  DZIERŻAWCÓW

 

L.p.

Nazwa obrębu- położenia nieruchomości

Nr działki lub jej część

Powie- rzchnia

NR

KW

Wysokość czynszu

w q żyta

Termin wnoszenia

czynszu

Opis i przeznaczenie

Uwagi

1.

Depułtycze

Królewskie

60

0,07

36189

0,14

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa z dopuszcze-niem jednorodzinnej

 

2.

Depułtycze

Królewskie

24

0,20

36189

0,40

15.09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa z dopuszcze-niem jednorodzinnej

 

3.

Depułtycze

Królewskie

313

0,28

36189

0,56

15. 09.

każdego roku

Teren usług

 

4

Depułtycze

Królewskie

222/2

3,7925

64460

7,59

15.09.

każdego

roku

Teren zabudowy

zagrodowej i uprawy rolnr

 

5

Depułtycze

Królewskie

224

0,50

67205

1,00

15. 09.

każdego roku

Uprawy

rolne

 

6

Depułtycze

Królewskie

59

0,07

36189

0,14

15. 09.

każdego roku

Zabudowa zagrodowa z dopuszcze-niem jednorodzinnej

 

7

Depułtycze

Król.-Kolonia

cz.dz.

249

0,4796

31097

0,96

15. 09.

każdego roku

Teren upraw

rolnych

 

8

Depułtycze

Król.-Kolonia

cz.dz.

311

0,6375

31097

1,28

15. 09.

każdego roku

Częściowo

zabudowa

zagrodowa,

a częściowo uprawy rolne

 

 

9

Henrysin

cz.dz.nr 165

0,03

53052

0,06

15. 09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa

z dopuszcze-niem jednorodzinnej

 

10

Horodyszcze

130

1,6907

47309

3,39

15.09.

każdego roku

Teren łąk i pastwisk

 

11

Horodyszcze

cz.dz.363

0,3290

40669

0,65

15.09.

każdego roku

Teren usług

i ZZ -łąki i pastwiska

 

12

Horodyszcze

558

0,5118

70005

1,02

15.09.

każdego roku

Tereny upraw

rolnych

 

13

Koza -Gotówka

220

0,2468

38710

0,50

15.09.

każdego roku

Cz.zabudowa

zagrodowa,

część uprawy rolne

 

14

Krzywice

103

0,19

38700

0,38

15.09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa

 

15

Krzywice

119

0,29

38700

0,58

15.09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa

 

16

Krzywice

216/1

0,43

38700

0,86

15.09.

każdego roku

Uprawy

rolne

 

17

Krzywice

cz.dz.222

i 236

1,77

38700

3,54

15.09.

każdego roku

Uprawy

rolne

 

18

Krzywice

137

0,25

38700

0,50

15.09.

każdego roku

Zabudwa

zagrodowa

 

19

Krzywice

125/1,   125/2

0,2874

33849

0,57

15.09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa

 

20

Nowe Depułtycze

cz.dz. nr

324

 

2,36

40713

4,72

15.09.

każdego roku

Teren łąk  i pastwisk

 

21

Nowe

Depułtycze

cz.dz. nr

324

2,54

40713

5,08

15.09.

każdego roku

Teren łąk  i pastwisk

 

22

Ochoża-Kolonia

311

0,38

38676

0,76

15.09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa, część uprawy rolne

 

23

Ochoża-Kolonia

148

0,69

38676

1,38

15.09.

każdego roku

Teren łąk      i pastwisk

 

24

Ochoża-Kolonia

164

0,70

38676

1,40

15.09.

każdego roku

Teren

upraw rolnych

 

25

Ochoża-Kolonia

257/2

0,18

38676

0,36

15.09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa,

część upraw rolnych

 

26

Ochoża-Kolonia

340/2

0,2072

38676

0,42

15.09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa,

część upraw rolnych

 

27

Okszów

93/28

1,0086

34864

2,02

15.09.

każdego roku

Teren łąk i pastwisk

 

28

Okszów

82/8

0,50

34864

1,00

15.09.

każdego

ZZ,zabud. Zagrodowa, ujęcie wody,stacje wodociągowe

 

29

Okszów

93/28

0,8308

34864

1,6616

15.09.

każdego

Teren łąk i pastwisk

 

30

Okszów

82/31

0,8327

34864

1,66

15.09.

każdego

Łąki i pastwiska,   ujęcie wody,stacje wodociągowe

 

31

Parypse

cz.dz.158

2,2081

40668

4,42

15.09.

każdego

Część zabudowa

zagrodowa, część uprawy rolne.

 

32

Pokrówka

781

1,3935

40666

2,78

15.09.

każdego roku

25PE -Obszary występowania surowców

 

33

Pokrówka

537

0,7264

31882

1,4528

15.09.

każdego roku

Teren łąk    i pastwisk

 

34

Rożdżałów

623

0,19

38099

0,38

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej

 

35

Rożdżałów

137

0,21

38099

0,42

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej

 

36

Rożdżałów

721

0,10

38099

0,20

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej

 

37

Rożdżałów

169

0,14

38099

0,28

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej

 

38

Rożdżałów

177,659

0,29

38099

0,58

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej

 

39

Rożdżałów

491,625, 627,630, 633

0,92

38099

0,92

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej

 

40

Srebrzyszcze

351

0,20

37557

0,40

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy

zagrodowej

 

41

Srebrzyszcze

257/2,66,301/2

1,2513

37557

2,51

15.09.

każdego roku

-Uprawy rolne

-Zabudowa

zagrodowa

 

42

Srebrzyszcze

138

0,20

37557

0,20

15.09.

każdego roku

Teren upraw

rolnych

 

43

Srebrzyszcze

442/4

0,4431

 -

0,89

15.09.

każdego roku

Łąki i pastwiska

 

44

Srebrzyszcze

354

0,59

37557

1,18

15.09.

każdego roku

Teren

zabudowy

zagrodowej

 

45

Srebrzyszcze

185/4

0,1079

37557

0,22

15.09.

każdego roku

Teren

zabudowy

zagrodowej

 

46

Srebrzyszcze

572 i cz.332

1,23

40758

42002

2,46

15.09.

każdego roku

-ZZ,usługi,

zabudowa

zagrodowa

 

47

Srebrzyszcze

339

0,15

37557

0,30

15.09.

każdego roku

Tereny zabudowy zagrodowej

 

48

Srebrzyszcze

356

0,62

37557

0,62

15.09.

każdego roku

Teren zabudowy zagrodowej

 

49

Srebrzyszcze

21,24/4

0,53

37557

1,06

15.09.

każdego roku

-Tereny rolne

-ZZ,

 

50

Srebrzyszcze

202/6, 227/9

17,0856

37557

34,18

15.09.

każdego roku

Tereny upraw

rolnych

 

51

Stańków

84,85

0,1485

53049

0,30

15.09.

każdego roku

Tereny upraw

rolnych

 

52

Stare Depułtycze

34

0,09

37129

0,18

15.09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa, część uprawy

rolne

 

53

Stare Depułtcze

62/3

0,14

42942

0,28

15.09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa

 

54

Stare Depułtycze

19

0,28

37129

0,28

15.09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa

 

55

Stare Depułtycze

32,33

0,50

37129

1,00

15.09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa,

część uprawy rolne

 

56

Stołpie

153

0,80

53050

1,60

15.09.

każdego roku

Tereny upraw

rolnych

 

57

Stołpie

345

2,16

68559

4,32

15.09.

każdego roku

-Tereny upraw

  rolnych,

- część ZZ

 

 

58

Strupin Duży

203

0,15

39099

0,30

15.09.

każdego roku

Tereny upraw

rolnych

 

59

Weremowice

404/7

0,67

37130

1,34

15.09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa, część uprawy

rolne

 

60

Weremowice

cz.dz.nr 97

1,20

  -

2,40

15.09.

każdego roku

ZL-lasy i dolesienia

 

61

Weremowice

220

0,28

37130

0,56

15.09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa

 

62

Weremowice

cz.dz.97

0,40

-

0,80

15.09.

każdego roku

Lasy    i dolesienia

 

63

Weremowice

181

0,63

40667

1,26

15.09.

każdego roku

Teren upraw

rolnych

 

64

Weremowice

cz.dz.nr 97

2,00

   -

4,00

15.09.

każdego roku

Lasy i dolesienia

 

65

Wojniaki

4/6 w dz.

4/1

1,1330

50136

2,27

15.09.

każdego roku

Zabudowa

zagrodowa, część łaki    i pastwiska

 

66

Wojniaki

4/6 w dz. nr 22/11

0,8334

56004

1,70

15.09.

każdego roku

Łąki i pastwiska

 

67

Wólka Czułczycka

191,209

0,3960

69618

0,7920

15.09.

każdego roku

Teren upraw

rolnych

 

68

Zagroda

475, 445, 460

1,84

68063

3,68

15.09.

każdego roku

 

 

Lasy i dolesienia

 

69

Zagroda

410,471, 485

1,06

37261

68063

2,12

15.09.

każdego roku

 

 

Lasy i grunty leśnie

 

70

Zagroda

468

0,38

68063

0,76

15.09.

każdego roku

 

 

Lasy i grunty leśnie

 

71

Zagroda

454,456

1,90

68063

3,80

15.09.

każdego roku

 

 

Lasy i grunty leśnie

 

72

Zagroda

cz.dz.nr 74/6

1,62

68063

3,24

15.09.

każdego roku

 

 

Lasy i grunty leśnie

 

73

Zagroda

132

1,46

68062

2,92

15.09.

każdego roku

 

 

Lasy i grunty leśnie

 

74

Zagroda

183/2,480

1,10

68063

2,20

15.09.

każdego roku

 

 

Uprawy rolne

 

75

Zagroda

84

0,05

-

0,10

15.09.

każdego roku

 

 

Zabudowa

zagrodowa

 

76

Zagroda

466

5,85

68063

11,70

15.09.

każdego roku

 

Lasy     i dolesienia

 

77

Zagroda

185

0,94

68022

1,88

15.09.

każdego roku

 

Teren upraw

rolnych

 

78

Zagroda

458,459

1,24

68063

2,48

15.09.

każdego roku

 

Lasy

i dolesienia

 

79

Zagroda

104/1

0,1285

68062

0,2570

15.09.

każdego roku

Uprawy rolne,,część

zabudowa

zagrodowa

 

80

Zagroda

462,463

1,28

68063

2,56

15.09.

każdego roku

Lasy

i dolesienia

 

81

Zagroda

455

0,86

68063

1,72

15.09.

każdego roku

Lasy      i dolesienia

 

82

Zagroda

cz.dz.nr 74/6

0,24

68063

0,48

15.09.

każdego roku

Lasy

i dolesienia

 

83

Zagroda

446,449, 470

2,15

68063

4,30

15.09.

każdego roku

Lasy   i dolesienia

 

84

Zawadówka

314/2

0,54

31201

1,08

15.09.

każdego roku

Teren upraw

rolnych

 

85

Zawadówka

15

0,46

31201

0,92

15.09.

każdego roku

Tereny zabudowy jednorodzinnej

 

86

Żółtańce

96

0,27

38687

0,54

15.09.

każdego roku

Tereny zabudowy zagrodowej

 

87

Żółtańce

cz.dz.nr 331/3

2,00

42509

4,00

15.09.

każdego roku

-tereny rolne, łąki,tereny wód

powierzchnio-wych,,ścieżka rowerowa,,tere-ny zabudowy letniskowej.

 

88

Żółtańce

332/8, 332/9

16,4898

38687

32,9796

15.09.

każdego roku

-MN Tereny zabudowy

jednorodzinnej

 

89

Żółtańce

126/1

1,4990

44683

2,9980

15.09.

każdego roku

-łąki i pastwiska, część zabudowa

zagrodowa

 

90

Żółtańce

126/2

2,7400

44683

5,48

15.09.

każdego roku

ZZ-łąki      i pastwiska

 

91

 

 

 

 

Żółtańce-Kolonia

część

dz.nr 14/1

460,80

35447

0,10zł za

m2 + VAT

miesięcznie

do 10 każdego

miesiąca

Teren usług

 

92

Okszów - Kolonia

149/1

2,5238

38639

5,0476

15.09.

każdego

roku

Teren upraw

rolnych

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 31 lipca 2017 r. do dnia     

21 sierpnia 2017 r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, zamieszcza się również na stronie internetowej urzędu: www.gmina.chelm.pl, oraz  BIP , a informację o jego wywieszeniu zamieszcza się w prasie lokalnej.

 

Pokrówka, dnia 31 lipca 2017  roku.

    z up. Wójta

 mgr Lucjan Piotrowski

   ZASTĘPCA  WOJTA

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video