Wykaz nieruchomości do sprzedaży – Zalew Żółtańce

WÓJT GMINY CHEŁM
Na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 roku poz. 2147 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce przeznaczonych do zbycia obejmujący nr. działek: 379/2, 379/3 ,379/4, 379/5, 379/6, 379/7,379/12, 379/13, 379/18, 379/19 ,379/20, 379/35, 379/36, 379/40, 379/41, 379/42.

1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/2 o pow. 0,0580 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r działka oznaczona nr ewid. 379/2 położona w obrębie Żółtańce wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 13ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Nieruchomość ma kształt nieregularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. Możliwość podłączenia gazu ziemnego. Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej.

- Cena nieruchomości 29.598,00 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych zero groszy/.  Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

2. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/3 o pow. 0,0523 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy  Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r działka oznaczona nr ewid. 379/3 położona w obrębie Żółtańce wchodzi  w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem13ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Nieruchomość ma kształt nieregularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony : energia elektryczna, woda i kanalizacja. Możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej.

- Cena nieruchomości 26.714,00 zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy siedemset czternaście złotych zero groszy/. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

3. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/4 o pow. 0,0508 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r działka oznaczona nr ewid. 379/3 położona w obrębie Żółtańce wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem13ML - tereny zabudowy letniskowej.

- Nieruchomość ma kształt nieregularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony : energia elektryczna, woda i kanalizacja. Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

- Cena nieruchomości 24.715,00 zł /słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset piętnaście złotych zero groszy/. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

4. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/5 o pow. 0,0725 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r działka oznaczona nr ewid. 379/5 położona w obrębie Żółtańce wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 10 ML - tereny zabudowy letniskowej.

- Nieruchomość ma kształt regularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony : energia elektryczna, woda i kanalizacja. Jest możliwość  podłączenia gazu ziemnego.  Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej.

 - Cena nieruchomości 37.827,00 zł /słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych zero groszy/. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

5. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/6 o pow. 0,0604 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. działka oznaczona nr ewid. 379/6 położona w obrębie Żółtańce wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem10 ML - tereny zabudowy letniskowej.

- Nieruchomość ma kształt regularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego.  Teren jest uzbrojony : energia elektryczna, woda i kanalizacja. Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej.

- Cena nieruchomości 31.555,00 zł /słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy/.  Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

6. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/7 o pow. 0,0551 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r działka oznaczona nr ewid. 379/7 położona w obrębie Żółtańce wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

- Nieruchomość ma kształt regularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej.

- Cena nieruchomości 28.808,00 zł /słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset osiem złotych zero groszy/. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

7. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/12 o pow. 0,0467 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. działka oznaczona nr ewid. 379/12 położona w obrębie Żółtańce wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 10 ML i 11 ML- tereny zabudowy letniskowej.

- Nieruchomość ma kształt nieregularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. Możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

- Cena nieruchomości 22.741,00 zł /słownie: dwadzieścia dwa tysiące siedemset czterdzieści jeden złotychzero groszy/. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

8. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/13 o pow. 0,0624 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. działka oznaczona nr ewid. 379/13 położona w obrębie Żółtańce wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 10 ML i 11 ML- tereny zabudowy letniskowej.

- Nieruchomość ma kształt nieregularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony : energia elektryczna, woda i kanalizacja. Możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

- Cena nieruchomości 30.302,00 zł /słownie: trzydzieści tysięcy trzysta dwa złote zero groszy/. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

9. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/18 o pow. 0,0537 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r.

działka oznaczona nr ewid. 379/18 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem11 ML i 12 ML- tereny zabudowy letniskowej.

- Nieruchomość ma kształt nieregularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. Możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

- Cena nieruchomości 26.112,00 zł /słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto dwanaście złotych zero groszy/. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

10.Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/19 o pow. 0,0474 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy
Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. działka oznaczona nr ewid. 379/19 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie

oznaczonym na rysunku planu symbolem 11 ML i 12 ML- tereny zabudowy letniskowej.

- Nieruchomość ma kształt regularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony : energia elektryczna, woda i kanalizacja. Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

- Cena nieruchomości 24.817,00 zł /słownie : dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemnaściezłotych zero groszy/. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

11. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/20 o pow. 0,0503 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy
Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. działka oznaczona nr ewid. 379/20 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem11 ML i 12 ML- tereny zabudowy letniskowej.

- Nieruchomość ma kształt zbliżony do regularnego, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony : energia elektryczna, woda i kanalizacja. Jest możliwość  wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej  drogą polną ulepszoną.

- Cena nieruchomości 26.320,00 zł /słownie : dwadzieścia sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych zero groszy/. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

12. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/35 o pow. 0,1015 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. działka oznaczona nr ewid. 379/35 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej.

- Nieruchomość ma kształt regularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony energia elektryczna, woda i kanalizacja. W przyszłości planowane jest doprowadzenie gazu ziemnego. Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej.

- Cena nieruchomości 57.811,00 zł /słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset jedenaście złotych zero groszy/. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

13. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/36 o pow. 0,1196 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. działka oznaczona nr ewid. 379/36 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 9 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Nieruchomość ma kształt regularny, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. W przyszłości planowane jest doprowadzenie gazu ziemnego. Przy granicy tej działki od szosy Chełm –

Krasnystaw biegnie linia elektryczna. Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej.

- Cena nieruchomości 41.656,00 zł /słownie: czterdzieści jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych zero groszy/.  Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

14. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/40 o pow. 0,1292 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. działka oznaczona nr ewid. 379/40 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

- Nieruchomość ma kształt zbliżony do regularnego, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. W przyszłości planowane jest doprowadzenie gazu ziemnego. Przy granicy tej działki od szosy Chełm- Krasnystaw biegnie linia energetyczna. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

- Cena nieruchomości 42.460,00 zł /słownie: czterdzieści dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych zero groszy/. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

15. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/41 o pow. 0,1546 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. działka oznaczona nr ewid. 379/41 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

- Nieruchomość ma kształt zbliżony do regularnego, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. W przyszłości planowane jest doprowadzenie gazu ziemnego. Przy granicy tej działki od strony szosy Chełm-Krasnystaw biegnie linia energetyczna. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

- Cena nieruchomości 50.758,00 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy/. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

16. Nieruchomość niezabudowana oznaczona nr 379/42 o pow. 0,1797 ha położona w obrębie Żółtańce, dla której Sąd Rejonowy w Chełmie prowadzi Księgę Wieczystą Nr KW LU1C/00084948/1.

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. działka oznaczona nr ewid. 379/42 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

- Nieruchomość ma kształt zbliżony do regularnego, położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. W przyszłości planowane jest doprowadzenie gazu ziemnego. Przy granicy tej działki od strony Chełm- Krasnystaw biegnie linia energetyczna. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

- Cena nieruchomości 58.958,00 zł /słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych zero groszy/. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek Vat.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr 14 lub pod telefonem (82) 563-65-53.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, przesłano do sołtysa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl oraz BIP, a informację o jego wywieszeniu podano w prasie lokalnej.

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu.

Termin, miejsce, rodzaj i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 02 października 2017 roku do dnia 23 października 2017 roku.

 

Pokrówka, dnia 02 października 2017 roku z up. Wójta

mgr Lucjan Piotrowski

ZSTĘPCA WÓJTA

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video