Informacja o wyniku I przetargów - Zalew Żółtańce

INFORMACJA O WYNIKACH  PIERWSZYCH  PRZETARGÓW  USTNYCH NIEOGRANICZONYCH NA SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI  NIEZABUDOWANYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U z 2014 roku poz. 1490), a także w oparciu o plan zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016 z dnia  22 .03. 2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22. 04. 2016 r. – Wójt Gminy Chełm

podaje do publicznej wiadomości wyniki pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu  15 stycznia 2018 roku w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 o godz. 9oo na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce oznaczonych nr działek : 379/2, 379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 379/7, 379/12, 379/13, 379/18, 379/19, 379/20,  379/35, 379/36, 379/40, 379/41, 379/42:

 

1-   Nieruchomość oznaczona nr 379/2 o pow. 0,0580 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 13 ML – tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  29.598,00  zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – I przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/2  o pow. 0,0580 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

2-   Nieruchomość oznaczona nr 379/3 o pow. 0,0523 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 13 ML – tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości 26.714,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – I przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/3  o pow. 0,0523 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

3-   Nieruchomość oznaczona nr 379/4 o pow. 0,0508 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 13 ML – tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  24.715,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – I przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/4  o pow. 0,0508 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

4-   Nieruchomość oznaczona nr 379/5 o pow. 0,0725 ha  położona w obrębie  Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  37.827,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – I przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/5  o pow. 0,0725 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

5-   Nieruchomość oznaczona nr 379/6 o pow. 0,0604 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  31.555,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –I przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/6  o pow. 0,0604 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

6-   Nieruchomość oznaczona nr 379/7 o pow. 0,0551 ha  położona w obrębie  Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML – tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  28.808,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – I przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/7  o pow. 0,0551 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

7-   Nieruchomość oznaczona nr 379/12 o pow. 0,0467 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML  i 11 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  22.741,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –I przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/12  o pow. 0,0467 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

8-   Nieruchomość oznaczona nr 379/13 o pow. 0,0624 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 10 ML  i 11 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  30.302,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – I przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/13  o pow. 0,0624 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

9-   Nieruchomość oznaczona nr 379/18 o pow. 0,0537 ha  położona w obrębie  Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML  i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  26.112,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – I przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/18  o pow. 0,0537 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

10-   Nieruchomość oznaczona nr 379/19 o pow. 0,0474 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi  w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML  i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  24.817,00  zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – I  przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/19  o pow. 0,0474 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

11-   Nieruchomość oznaczona nr 379/20 o pow. 0,0503 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 11 ML  i 12 ML– tereny zabudowy letniskowej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  26.320,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium  – I przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/20  o pow. 0,0503 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył  się wynikiem negatywnym.

12-   Nieruchomość oznaczona nr 379/35 o pow. 0,1015 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 9 MN  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

- Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie o przetargu wpłaciła jedna osoba, tym samym osoba ta została dopuszczona do przetargu.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

- Cena wywoławcza nieruchomości  57.811,00 zł.

-  Najwyższa cena osiągnięta w I przetargu wraz z podatkiem VAT to kwota 71.845,53 zł.

-  Nabywcą nieruchomości osiągniętej w I  przetargu ustnym nieograniczonym została Pani  Marzena Marczuk.

13-   Nieruchomość oznaczona nr 379/36 o pow. 0,1196 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi  w skład obszaru oznaczonego symb. 9 MN  – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  41.656,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –I przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/36  o pow. 0,1196 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

14-  Nieruchomość oznaczona nr 379/40 o pow. 0,1292 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM  – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  42.460,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – I przetarg na nieruchomość oznaczoną nr 379/40  o pow. 0,1292 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył się wynikiem negatywnym.

15-  Nieruchomość oznaczona nr 379/41 o pow. 0,1546 ha  położona w obrębie Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM -   – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  50.758,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium – I przetarg na nieruchomość

   oznaczoną nr 379/41  o pow. 0,1546 ha położoną w obrębie Żółtańce  zakończył  się wynikiem negatywnym.

16-  Nieruchomość oznaczona nr 379/42 o pow. 0,1797 ha  położona w obrębie   Żółtańce  objęta KW Nr 84948/1.

 - Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego  nieruchomość wchodzi w skład obszaru oznaczonego symb. 8RM -   – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

-  Wadium w wymaganej wysokości i określonym terminie nikt nie wpłacił.

-  Osób nie dopuszczonych do przetargu brak.

-  Cena wywoławcza nieruchomości  58.958,00 zł.

-  W związku z tym, że nikt nie wpłacił wadium –I  przetarg na nieruchomość

   oznaczoną nr 379/42  o pow. 0,1797 ha położoną w obrębie Żółtańce zakończył się wynikiem negatywnym.

Informacje o wynikach przetargów wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18 na okres 7 dni od dnia  23.01.2018 roku do dnia 30.01.2018 roku, a także zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gmina.chelm.pl oraz BIP.

                                                                                                     z up. Wójta

                                                                                            mgr Lucjan Piotrowski

                                                                                             ZASTĘPCA  WÓJTA

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video