NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH

1. "Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego w Gminie Chełm poprzez budowę i remont dróg gminnych o numerach 104643L, 105070L i 104647L w miejscowości Janów ul. Mickiewicza, Balladyny i Słowackiego znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 12 na odcinku Lublin- Chełm - granica państwa"        

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011;-     - 2008

 

2. "Poprawa Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w gminie Chełm Poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Horodyszcze – Kolonia, Horodyszcze, Parypse znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką n 812" 

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych  na lata 2008 – 2011.   - 2009

 

3. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Gminy Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Janów, Podgórze, Henrysin, Stołpie, Nowosiółki – Kolonia, Tytusin, Nowosiółki, Józefin, Ochoża – Kolonia, znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową nr 12, drogą wojewódzką nr 841 oraz drogami powiatowymi Nr 1817Li 1807L"

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011,                       - 2010

 

4. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chełm poprzez remont i przebudowę dróg gminnych w miejscowościach: Depułtycze Królewskie – Kolonia, Uher, Nowe Depułtycze, Stare Depułtycze, Wojniaki znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą wojewódzką Nr 843 i drogami powiatowymi Nr 1834 L i 3130 L"

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.                     - 2011

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1

FESTIWAL-FESTYN


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video