PROGRAM ROZWOJU GMINNEJ I POWIATOWEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

1. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową Nr 12, z drogami wojewódzkimi o nr 841, 843 i 812 oraz z drogami powiatowymi nr 1832L, 1834L, 1838L i 1839L"

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II-Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój Okres realizacji 2013r.

 

2. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową, drogami wojewódzkimi i drogami powiatowymi wraz z budową infrastruktury towarzyszącej"  (SCHETYNÓWKA VI ) w m. Pokrówka, Staw, Stołpie - Tytusin, Żółtańce Kolonia

Narodowy Program Przebudowy  Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Okres realizacji 2014r.

 

3.  "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Chełm  poprzez przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową i drogami powiatowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. ( SCHETYNÓWKA VII ) w m. Żółtańce Kolonia, Zawadówka, Janów, Srebrzyszcze, Okszów, Strupin Łanowy, Pokrówka

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój Okres realizacji 2015r.

 

4. "Budowa drogi i ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej Nr 105060L w miejscowości  Strupin  Duży"

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019  Okres realizacji 2016 r.

 

5.  "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Chełm poprzez przebudowę drogi gminnej Nr 105071L wraz z infrastrukturą towarzyszącą, znajdującej się w ciągu komunikacyjnym z drogą powiatową o Nr 1840L w miejscowości Rożdżałów"     

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 Okres realizacji 2017r.

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1

FESTIWAL-FESTYN


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video