Ambasadorzy z całego świata w gminie


Na zaproszenie władz rządowych i samorządowych w dniach 6-8 października na terenie województwa lubelskiego gościli szefowie misji dyplomatycznych z ponad trzydziestu państw z różnych stron świata akredytowani w Polsce.

 

 W pierwszym dniu pobytu ambasadorowie z osobami towarzyszącymi gościli w Lublinie m.in. na Zamku Lubelskim, gdzie odbyło się uroczyste powitanie, następnie zwiedzali Stare Miasto. W sobotę, drugiego dnia, przed południem wizytowali zakłady Ursus, Fabrykę Cukierków „Pszczółka” oraz zwiedzali  Zamość. W godzinach popołudniowych przybyli na teren naszej gminy do Centrum Studiów Inżynierskich zostali powitani przez rektora PWSZ prof. nadzw. dr hab. inż. Arkadiusza Tofila, wójta Gminy Chełm Wiesława Kociubę oraz prezydent Miasta Chełm Agatę Fisz.

Goście mieli okazje również zwiedzić laboratoria. Następnym punktem wizyty korpusu dyplomatycznego była Biesiada Staropolska na terenie Akademickiego Centrum Współpracy Transgranicznej w Nowych Depułtyczach, którego to Gmina Chełm była współorganizatorem. Na scenie zaprezentował się Zespół Pieśni Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, który potem uczył tańca chętnych dyplomatów. Na stoiskach zaprezentowały się Koła Gospodyń Wiejskich ze Strupina Dużego i Rożdżałowa serwując gościom przepyszne regionalne potrawy i ciasta. Wystawę swoich prac – obrazy, rzeźby, wycinanki i pisanki – zaprezentowała Stanisława Mąka z Rożdżałowa, warsztaty kowalskie prowadził Krzysztof Marczydło z Chełma, a garncarskie Andrzej Kosz i Leszek Kiejda z Pawłowa. Przy kolacji były wspólne śpiewy i tańce.  Spotkania szefów misji dyplomatycznych w Polsce organizowane są cyklicznie w różnych regionach kraju. W naszym województwie takie spotkania miały miejsce w 2000 i 2009 roku. 

 
 
 
 
 
rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video