Gmina Chełm ekologiczna i kulturalna

5 lipca Zarząd Województwa Lubelskiego podjął uchwały dzięki którym Gmina Chełm uzyska dofinansowanie na dwa projekty o łącznej sumie prawie 1,6 mln.

Chodzi o projekt „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczali ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych”. Całkowita wartość projektu to 2568782,13 przy czym dofinansowanie wyniesie 1349819,00. W ramach projektu wykonana zostanie sieć wodociągowa w Pokrówce, 129 przydomowych oczyszczalni ścieków przebudowana będzie także oczyszczalnia ścieków w Srebrzyszczu.  Kolejny projekt jaki uzyskał dofinansowanie to „Zwiększenie dostępności do infrastruktury kultury w Gminie Chełm poprzez modernizację świetlicy w Zagrodzie” wartość tego projektu to 384 192,22 przy dofinansowaniu rzędu 247 646,95. Projekt zakłada gruntowną przebudowę świetlicy w Zagrodzie włącznie z wymianą instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz montaż pompy ciepła powietrze – powietrze. Oba projekty zostaną zrealizowane w przyszłym roku.

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych i niezamieszkałych. WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Zakład Azart ul. Kolejowa 1 C, 22-100 Chełm tel. 82 562 12 28 w. 22, 82 562 12 28 w. 25 Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Chełm w WIĘCEJ
 • 1

 

 


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video