Zaproszenie na XXXI sesję Rady Gminy Chełm

Zapraszam na XXXI sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji, która odbędzie się 24 października 2017 roku o godz. 900 w Świetlicy w Żółtańcach.


Proponowany porządek obrad

 

1.       Otwarcie obrad.

2.       Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Wystąpienie Wójta Gminy.

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Podjęcie uchwał w sprawach:

1)      zmian w budżecie gminy na rok 2017;

2)      zmian wieloletniej prognozy finansowej;

3)      zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm;

4)      stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Okszowie w skład, którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa w Okszowie i dotychczasowe Gimnazjum Publiczne  w Okszowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Okszowie;

5)      stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Stawie w skład, którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa w Stawie i dotychczasowe Gimnazjum Publiczne w Stawie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stawie;

6)      stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Stołpiu imienia Marii Skłodowskiej – Curie  w skład, którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa w Stołpiu i dotychczasowe Gimnazjum Publiczne w Stołpiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Stołpiu imienia Marii Skłodowskiej - Curie;

7)      stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Strupinie Dużym w skład, którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa w Strupinie Dużym i dotychczasowe Gimnazjum Publiczne w Strupinie Dużym w ośmioletnią Szkołę Podstawową imienia Władysława Broniewskiego  w Strupinie Dużym;

8)      stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Uhrze imienia Romualda Traugutta w skład, którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa w Uhrze i dotychczasowe Gimnazjum Publiczne w Uhrze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Uhrze imienia Romualda Traugutta;

9)      stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Żółtańcach imienia Księdza Józefa Dąbrowskiego w skład, którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa w Żółtańcach i dotychczasowe Gimnazjum Publiczne w Żółtańcach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Żółtańcach imienia Księdza Józefa Dąbrowskiego;

10)  przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości i zniesienia urzędowych nazw miejscowości;

11)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu;

12)  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

7.       Sprawy bieżące.

8.       Zakończenie obrad.

 

 

Podstawa prawna urlopowania: Art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia  8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1875).

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video