Informacja

Informacje w zakresie gotowości do prowadzenia prac przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych podczas zagrożeń spowodowanych nagłymi zmianami warunków atmosferycznych na terenie powiatu chełmskiego w sezonie zimowym 2017/2018.

Dane teleadresowe zarządcy dróg powiatowych:

Ireneusz Krasowski    Z-ca Dyrektora Wydziału Infrastruktury Starostwa

Powiatowego w Chełmie tel. (082) - 562 75 87,

tel. dyżurny całodobowy - 604 935 802 oraz w godzinach pracy Starostwa

Powiatowego w Chełmie (082) - 562 75 29.

Sprzęt do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej:

Pług średni wraz z piaskarką —3 szt,

Ładowarka wielofunkcyjna (pług i załadunek mieszanki) —3 szt,

Ciągnik z pługiem —4 szt,

Odśnieżarka do chodników— 1 szt.

Powyższy sprzęt stanowi własność Powiatu Chełmskiego.

Materiały do zimowego utrzymania dróg:

Mieszanka solno-piaskowa — 3200 ton (700 ton sól drogowa + 2500 ton piasek).

Wykaz obwodów odśnieżanych przez służby Starostwa Powiatowego w Chełmie:

Obwód nr 1 — obejmuje północno-zachodnią część powiatu i ograniczony jest od północy i zachodu granicą powiatu chełmskiego, od wschodu drogą wojewódzką nr 812, a od południa droga krajową Nr 12 i obejmuje gminy Siedliszcze, Wierzbicę, Sawin i część gminy Chełm — razem 143,7 km, w tym 6,0 km dróg gruntowych.

W rozbiciu na gminy ilość dróg do utrzymania przedstawia się następująco:

L

Gmina

Km drogi twarde

Km drogi gruntowe

1

Siedliszcze

46,5

2,0

2

Wierzbica

48,0

2,0

3

Sawin

31,3

2,0

4

Chełm

11,9

0,0

5

Razem

137,7

6,0

Do obwodu przypisany jest samochód KAMAZ wyposażony w pług średni wraz z piaskarką oraz ciągnik rolniczy ZETOR z zamontowanym pługiem średnim.

Obwód nr 2 — obejmuje północno-wschodnią część powiatu i ograniczony jest od zachodu drogą wojewódzką nr 812, od północy i wschodu granicą powiatu, od południa droga krajowa nr 12. i obejmuje gminy Sawin, Ruda Huta, Dorohusk i część gminy Chełm — razem 110,7 km

w tym 6,0 km dróg gruntowych.

W rozbiciu na gminy ilość dróg do utrzymania przedstawia się następująco:

 

Gmina

Km drogi twarde

Km drogi gruntowe

1

Sawin

26,6

3,0

2

Ruda Huta

50,8

-

3

Dorohusk

10,2

3,0

4

Chełm

17,1

-

 

Razem

104,7

6,0

Do obwodu przypisany jest samochód SCANIA wyposażony w pług średni wraz z piaskarką oraz ciągnik rolniczy Lamborghinii z zamontowanym pługiem średnim..

Obwód nr 3 — obejmuje południowo-wschodnią część powiatu i ograniczony jest od północy drogą krajową nr 12, od południa granica powiatu, od wschodu granicą państwa , od zachodu drogą wojewódzką Nr 843 i obejmuje gminy Dorohusk, Dubienka, Białopole, Żmudź, Leśniowice, Wojsławice, część gminy Kamień i Chełm — razem 289,7 km, w tym 11 km dróg gruntowych.

W rozbiciu na gminy ilość dróg do utrzymania przedstawia się następująco:

 

Gmina

Km drogi twarde

Km drogi gruntowe

1

Chełm

19,4

-

2

Dorohusk

29,9

2,0

3

Kamień

34,6

-

4

Żmudź

47,8

7,0

5

Leśniowice

56,2

-

6

Dubienka

16,5

1,5

7

Biało Ole

32,1

1 ,0

8

Wojsławice

41 ,2

-

 

Razem

278,2

11 ,5

Do obwodu przypisany jest samochód Volvo wyposażony w pług średni wraz z piaskarką oraz ciągnik rolniczy FARMTAC z zamontowanym pługiem średnim

Obwód nr 4 — obejmuje południowo-zachodnią część powiatu i ograniczony jest od północy drogą krajową Nr 12, od wschodu droga wojewódzką Nr 843, od południa i zachodu granicą powiatu chełmskiego i obejmuje gminy Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, miasto Rejowiec Fabryczny i część gminy Chełm - razem 115,8 km, w tym 4,5 km dróg gruntowych.

W rozbiciu na gminy ilość dróg do utrzymania przedstawia się następująco:

L

Gmina

Km drogi twarde

Km drogi gruntowe

1

Rejowiec Fabryczny

32,2

-

2

Rejowiec

46,8

4,5

3

Chełm

15,5

-

4

Siedliszcze

3,8

-

 

Razem

98,4

4,5

Do obwodu przypisany jest ciągnik rolniczy Deutz-Fahr z zamontowanym, pługiem średnim. Ogółem do utrzymania zimowego jest 631 ,3 km dróg utwardzonych oraz 28,0 km dróg gruntowych razem 659,3 km.

Ponadto w zależności od warunków atmosferycznych do utrzymania przejezdności wysyłane będą dwie ładowarki (HSW 9,50 m i HIDROMEK) z zamontowanym pługiem odśnieżnym. Załadunek mieszanki piaskowo-solnej na bazie w Sielcu wykonywany będzie przez koparko ładowarkę Ostrówek.

Drogi powiatowe utrzymywane będą w III, IV i V standardzie.

W III standardzie utrzymywane będą m.in. następujące drogi powiatowe: 1719L — Rejowiec — Wólka Tarnowska, 1717L — Wólka Tarnowska — Sawin,1823L Chełm — Ruda Huta, 1839L Chełm — Wojsławice, wszystkie ulice w Rejowcu Fabrycznym, 1853L Białopole — Siedliszcze,

1852L Dryszczów — Dubienka oraz drogi nr 1863L — Alojzów — Rakołupy, 1832L- Żółtańce Kolonia - Żółtańce, 1838L— Pokrówka — Strupin Duży, 1868L— Wojsławice Majdan,1837L — Kasiłan — Żmudź, 1847L — Wołkowiany — Żmudź., 1811 L — Lipówki — Kanie - Toruń

W IV standardzie utrzymywane będą m.in. następujące drogi powiatowe: 1830L Ludwinów

Świerże, 1817L Pawłow — Staw, 1864L Plisków — Horodysko, 1840L— Rożdżałów — Strachosław, 1842L — Kamień — Olenówka, 1814L — Pawłow — Gołąb - Liszno.

Pozostałe drogi utrzymywane były w V standardzie.

W III standardzie drogi posypywane są na skrzyżowaniach dróg i z liniami kolejowymi, na odcinkach o pochyleniu ponad 4%, przystankach autobusowych oraz w miejscach ustalonych przez zarząd drogi.

W IV i V standardzie drogi posypywane są na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Odśnieżanie dróg w poszczególnych standardach różni się jedynie czasem przywrócenia przejezdności drogi po ustaniu opadów śniegu od 6 do 16 godzin oraz zwalczaniu gołoledzi od 5 do 8 godzin. 

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video