Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Chełm

 

 „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii szansą na poprawę jakości środowiska naturalnego w gminie Chełm”


Wykonawcą inwestycji było Konsorcjum LIDER Flexipower Group Sp. z o.o z Pabianic Partner: EcoExperts s.c. z miejscowości Zgorzała. Przedmiotem projektu był zakup i instalacja 703 solarnych systemów grzewczych centralnej wody użytkowej. Instalacje zostały zamontowane na 702 budynkach prywatnych oraz 1 obiekcie użyteczności publicznej (budynku Urzędu Gminy Chełm). Urządzenia niezbędne do pozyskiwania energii słonecznej – kolektory (wraz z całą instalacją), będące własnością Gminy, zostały usytuowane na budynkach stanowiących własność osób prywatnych, z którymi Gmina podpisała stosowne umowy oraz na budynku użyteczności publicznej będących własnością Gminy. Projekt został zrealizowany na podstawie Umowy Nr: 02/12-UDA-RPLU.06.02.00-06-056/12-00-0731 o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej VI środowisko i czysta energia, Działania 6.2. energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, zawartej w  Lublinie w dniu 6.03.2015 r.


Całkowita wartość projektu: 7 892 409,23
Dofinansowanie: 6 159 891,38

rozmiar tekstu

Gospodarka Odpadami

 • Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi >

  1 lipca 2013 roku gmina przejęła obowiązek odbioru i zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych WIĘCEJ
 • Rejestr działalności regulowanej >

  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych Urząd Gminy Chełm uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku WIĘCEJ
 • Ewidencja zezwoleń >

  EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W  ZAKRESIE: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla WIĘCEJ
 • Azbest >

  usuwanie azbestu z terenu Gminy Chełm WIĘCEJ
 • Harmonogram wywozu popiołu i odpadów >

  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie  22-100 Chełm ul. Wołyńska 57 NIP 563-000-08-72 REGON 110052871 Zakład Oczyszczania Miasta 22-100 Chełm ul. Bieławin 5 tel. (82) 565-44-93, (82) 565-60-05,  WIĘCEJ
 • 1

FESTIWAL-FESTYN


 

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Hotspoty w Gminie Chełm

Galeria Video