Informacja o terminach posiedzeń komisji stałych Rady Gminy Chełm

Informuję, że posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Chełm odbędą się w następujących terminach:
- 15 listopada 2017 r. godz. 9.00, - Komisja Budżetowa - gabinet wójta Gminy Chełm;
- 17 listopda 2017 r. godz. 9.00, Komisja Gospodarcza oraz Oświaty, Kultury i Sportu - świetlica Żółtańce 44b.