Dotacje na rozwój przedsiębiorczości

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy na podjęcie działalności gospodarczej (nabór nr 1/2018) i rozwijanie działalności gospodarczej (nabór 2/2018) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S 12 zaprasza mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Chełm na spotkanie informacyjno konsultacyjne z zakresu zasad ubiegania się o dofinansowanie w LGD PROMENADA S 12. Podczas spotkań zostanie omówiony między innymi sposób wypełniania wniosku o przyznanie pomocy oraz biznes planu. Termin i miejsce spotkania: 24 stycznia 2018 r., godzina 12.00, Świetlica wiejska w Żółtańcach (Żółtańce 44b).  Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do dn. 19 stycznia 2018 pod nr tel. 82 5663 474.