Medale i odznaczenia od Euroregionu Bug

W piątek 19 stycznia na noworocznym spotkaniu przedstawicieli samorządów członkowskich Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug w Okunince, wręczono Honorowe Odznaczenia i Medale Pamiątkowe Województwa Lubelskiego. Medale Pamiątkowe Zasłużony dla Województwa Lubelskiego z rąk w-ce marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka za aktywne działania w ramach euroregionu i włączanie się w projekty realizowane przez Stowarzyszenie otrzymali: Wiesław Kociuba Wójt Gminy Chełm i Stanisław Bodys Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny.

Spotkanie noworoczne to okazja nie tylko do podsumowań, ale również planowania przyszłych partnerskich działań. Prezes Stowarzyszenia Magdalena Fotek-Kułak podkreśliła, że miniony rok dla wielu samorządów zrzeszonych w stowarzyszeniu to poczucie porażki, z niezrealizowanych projektów. Niemniej jednak w tym roku samorządy mogą powalczyć o kolejne miliony na inwestycje w ekologię, bezpieczeństwo i wszelkie inicjatywy transgraniczne, których realizacja przyniesie szeroko rozumiany rozwój miast i terenów pogranicza. Spotkanie artystycznie uswietnił Mariusz Matera.