Wyniki otwartego konkursu ofert

W dniu 2 lutego 2018 r. Komisja powołana przez wójta Gminy Chełm rozstrzygnęła konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury i sportu oraz przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym. Poniżej przedstawiamy wyniki konkursu.