Świetlica w Weremowicach otwarta

3 lutego miało miejsce uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy-remizy w Weremowicach. Uczestniczyli w niej m.in. Wiesław Kociuba wójt Gminy Chełm, Artur Kubacki przewodniczący Rady Gminy Chełm. Ks. Marian Pasieka proboszcz parafii w Depułtyczach, Irena Wawerska dyrektor Centrum Bibliotek i Kultury Gminy Chełm, radny gminy Zbigniew Smolira, radni powiatowi Andrzej Derlak i Zdzisław Wronka, sołtys Anna Zaj. Całą imprezę prowadził Ryszard Mielniczuk dyrektor Biura promocji Gminy Chełm.

Po wystąpieniu wójta i podziękowaniach sołtysa Weremowic nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświecenie obiektu przez księdza proboszcza. W części artystycznej wystąpił Kabaret „Dunia” oraz Zespół „I to i owo” z Żółtaniec. Pyszny  poczęstunek dla wszystkich przygotowała rada sołecka.