Złote Gody w gminie

13 czerwca w Domu Przyjęć Diana II odbyła się doniosła uroczystość wręczenia „Medali za długoletnie pozycie małżeńskie” nadanych przez Prezydenta RP, parom z terenu gminy Chełm. Medale są przyznawane za przynajmniej 50 letnie pożycie małżeńskie. 

 

Drodzy Jubilaci oprócz Medali otrzymali Listy Gratulacyjne i kwiaty, które wręczali wójt gminy Wiesław Kociuba, przewodniczący rady gminy Artur Kubacki, z-ca wójta Lucjan Piotrowski oraz sekretarz gminy Paweł Ciechan. Życzenia również złożył ks. Marek Żyszkiewicz proboszcz  parafii w Podgórzu.

 W obecności rodzin uhonorowani zostali: Zofia i Kazimierz Biadunowie (Strupin Mały), Apolonia Alina i Jan Biały (Ochoża-Kolonia), Maria i Edward Choduniowie (Staw), Bernardyna i Jan Ciemińscy (Janów), Anna i Ryszard Czubowie (Okszów), Krystyna i Szczepan Dudczakowie (Okszów), Elżbieta i Mieczysław Gołasiowie (Ochoża-Kolonia), Stanisława i Longin Gołębiowscy (Rudka), Zofia i Kazimierz Konaszczukowie (Żółtańce-Kolonia), Helena i Wincenty Koreccy (Rożdżałów), Zofia i Ryszard Kozinowie (Nowosiółki-Kolonia),Lucyna i Wiesław Kulikowie (Żółtańce-Kolonia), Krystyna i Wojciech Łepikowie (Pokrówka), Marianna i Jan Maksimowie (Depułtycze Król. -Kol.), Janina i Wiesław Mazurowie (Okszów-kolonia),  Jadwiga i Jan Mazurkowie (Rudka), Paulina i Ryszard Mamotowie (Rożdżałów), Janina i Czesław Niziołowie (Wólka Czułczycka), Anna i Julian Pękałowie (Staw), Urszula i Ryszard Pękałowie (Okszów), Władysława i Ignacy Pietrzakowie (Strupin Duży), Teresa i Krzysztof Prostowie (Pokrówka), Teresa i Bogusław Przytułowie (Pokrówka), Jadwiga i Eugeniusz Raźniewscy (Okszów), Halina i Mirosław Sabarańscy (Staw), Halina i Tadeusz Szurchajowie (Parypse), Zofia i Lucjan Szymańscy (Krzywice), Teresa i Józef Szymańscy (Rożdżałów), Teresa i Aleksander Wiśniewscy (Zawadówka), Anna i Edward Wróblewscy (Wólka Czułczycka). Po dekoracji było „rodzinne” zdjęcia, toast za zdrowie wszystkich par. Specjalnie dla Jubilatów wystąpił Zespół Śpiewaczy Koral z Kamienia. Również, jak na Złote Gody przystało był tort. Uroczystość przygotowało Biuro Promocji Gminy.