Zapraszenie na Chełmski Jarmark Bożonarodzeniowy

Organizatorzy serdecznie zapraszają na Chełmski Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbędzie się 17 grudnia w Miejskiej Hali Sportowej w Chełmie, ul. Graniczna 2A. Podczas jarmarku odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród oraz wyróżnień w II edycji Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Powiatu Chełmskiego. W konkursie wysokie miejsca zajęły atrakcje turystyczne i obiekty z terenu gminy Chełm.

Czytaj więcej...

Odbiór pojemników na szkło

Mieszkańcy gminy Chełm mogą już odbierać zielone pojemniki na szkło. Kosztem 280 000 zł gmina Chełm zakupiła 3800 szt. pojemników o pojemności 120 l. Sfinansowanie tego zakupu nastąpiło z budżetu Gminy przy wsparciu pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 
 

Czytaj więcej...

Pieniądze dla młodych odkrywców z Okszowa

7 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie podpisana została umowa na dofinansowanie projektu złożonego przez Szkołę Podstawową w Okszowie "Młodzi odkrywcy".  Projekt jest finansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w Osi priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje.

Czytaj więcej...

Dwa dofinansowania dla Gminy Chełm

Gmina Chełm otrzymała dofinansowania na łączną kwotę ponad 1,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Czytaj więcej...