Opłaty w Gminie Chełm nie wzrastają od kilku lat

Na pewno wszystkich mieszkańców gminy Chełm ucieszy wiadomość o stawkach podatkowych na rok 2018, które nie uległy zmianie.  20 listopada na sesji Rady Gminy Chełm podjęto uchwałę dotyczącą m.in  średniej ceny skupu żyta na kwotę, którą ustalono na 52,40 zł za 1 q, co będzie stanowiło podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy. Tym samym podatek rolny odpowiednio będzie wynosił: od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych równowartość pieniężną 2,5 q żyta tj. 131,00 zł (w 2017 r. – 131,00 zł; w 2016 r. – 134,00 zł); od 1 ha gruntów nie zaliczanych do gospodarstw rolnych równowartość 5 q żyta tj. 262,00 zł (w 2017 r. – 262,00 zł, w 2016 roku – 268,00 zł).

Czytaj więcej...