Wizyta dzieci w Urzędzie

W środę 20 września w gabinecie Wójta Gminy Chełm - Wiesława Kociuby pojawili się bardzo wymagający interesanci. Rządni wiedzy i zdeterminowani na jej zdobywanie. A gdzie najlepiej pytać o pracę samorządu jeżeli nie w Urzędzie Gminy. Takie pojęcia jak budżet czy inwestycje drogowe okazały się być dla dzieci bardzo zrozumiałe. Gośćmi w gabinecie wójta byli uczniowie klasy III "a" i "b" z SP w Okszowie.

Czytaj więcej...

Inwestycje w Gminie Chełm

Gmina Chełm złożyła dwa wnioski na dofinansowanie w ramach osi priorytetowej Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na każdy projekt odbył się osobny konkurs, pierwszy z zadania Promocja niskoemisyjności i drugi Efektywność energetyczna sektora publicznego. 

Czytaj więcej...

Dożynki Gminy Chełm

3 września nad Zalewem Żółtańce odbyły się Uroczystości Dożynkowe Gminy Chełm. Rozpoczęły się tradycyjnym korowodem wieńców dożynkowych, który poprowadzili Starostowie Dożynek Małgorzata Oleksiejuk oraz Wojciech Pajer, w asyście kapeli oraz dzieci i młodzieży z Zespołu Pieśni Tańca Gminy Chełm „Uherzacy”. 

Czytaj więcej...