Podpisanie umowy na dofinansowanie

W piątek 21 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie, Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba odebrał z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Grabczuka umowę na dofinansowanie projektu „Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chełm poprzez budowę sieci wodociągowych, budowę przydomowych oczyszczali ścieków i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych”.

Czytaj więcej...