„FABRYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” Bezzwrotne dotacje

Wielkopolska Szkoła Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznejw ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 zaprasza osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej do udziału w projekcie „Fabryka przedsiębiorczości”.

Nabór rozpoczyna się od 1 września 2017r. Szczegółowe terminy wskazane są w Regulaminie rekrutacji projektu.

Projekt skierowany jest do 50 osób (30 kobiet, 20 mężczyzn) w wieku powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy (w tym także zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego, należących co najmniej do jednej z grup:

·         osoby w wieku powyżej 50. roku życia,

·         kobiety,

·         osoby z niepełnosprawnościami,

·         osoby długotrwale bezrobotne,

·         osoby o niskich kwalifikacjach.

Ponadto wśród Uczestników Projektu mogą być osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, co oznacza, iż należą co najmniej do jednej z ww. grup.

W ramach projektu na dodatkowe punkty mogą liczyć:

- osoby z terenów wiejskich,

- osoby długotrwale bezrobotne,

- osoby niepełnosprawne.

W ramach projektu oferowane jest kompleksowe wsparcie w postaci:

  • szkolenia oraz indywidualnego doradztwa z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

a także pomocy w przygotowaniu biznesplanu,

  • bezzwrotnej dotacjina uruchomienie działalności gospodarczej do wysokości 23 350,00 zł/os.,
  • wsparcia pomostowego finansowego(na pokrycie niezbędnych opłat) wypłacanego miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 280,00 zł/os. przez okres pierwszych 7 m-cy funkcjonowania przedsiębiorstwa (dla 40 osób),
  • przedłużonego wsparcia pomostowego finansowegoudzielane przez 3 kolejne miesiące w kwocie nie większej niż 1 270,00 zł/os (w przypadku osób, które zamierzają zatrudnić pracownika, maksymalnie dla 8 osób),
  • wsparcie pomostowe doradczo- warsztatowe

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Biurem Projektu.
Biuro projektu:

ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin (II piętro, pokój 204)

tel. (0 81)747 94 08,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegóły na:                                                             

www.fundacja-spoleczna.pl

Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Szkołę Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Partycypacji Społecznejw ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 659 519,60 zł