Cechowanie drewna na terenie gminy Chełm

Cechowanie drewna pozyskanego z lasów prywatnych na terenie Gminy Chełm, jego legalizacja oraz ustalanie zadań dla właścicieli lasów np. wyznaczanie drzew do wycięcia następować będzie: w każdy 1 i 3 wtorek miesiąca od godziny 9.00 w terminie od 1 października 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

W pozostałym okresie ustalenie innych terminów cechowania drewna odbywać się będzie po wcześniejszym uzgodnieniu z inspektorem Marcinem Urbanem w godzinach pracy od 7.30 do 15.30 pod służbowym numerem telefonu 728 943 148.

Pragniemy poinformować, że:

> Cechuje się drewno z uregulowanym stanem własności lasu, na wnioski złożone przez właścicieli lasów w Starostwie Powiatowym w Chełmie, pl. Niepodległości 1, pokój nr 127 lub 144.

> Przy współwłasności, należy uzyskać zgodę wszystkich współwłaścicieli lasu.

> W przypadku udziału Skarbu Państwa, należy wpłacić równowartość udziału.

> Na działkach, gdzie Skarb Państwa został przekazany z zarząd Nadleśnictwu należy również uzyskać pisemną zgodę, właściwego terytorialnie Nadleśnictwa.

DOKUMENT DO POBRANIA