Program "Maluch +"

Zapraszamy do zapoznania się z pismem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej dot. rodzinnego programu "Maluch +".

Załącznik