WYBORY 2015 - zmiana czasu

Państwowa Komisja Wyborcza uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00). W związku z powyższym Komisja przypomina obwodowym komisjom wyborczym o tym fakcie, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w godzinach głosowania. Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza, prosi wyborców o o uwzględninie tej zmiany, w celu uniknięcia nieporozumień, kiedy  będą chcieli głosować w trakcie pierwszej godziny po otwarciu lokalu wyborczego, a nie wezmą pod uwagę wskazanej wyżej zmiany.

Zastępca Przewodniczącego
Państwowej Komisji Wyborcze

Wiesław Kozielewicz

Przerwy w dostawie wody

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Chełmie informuje o możliwych przerwach w dostawie wody do miejscowości: Henrysin, Janów, Podgórze. Z powodu awarii na czynnej sieci wodociągowej na terenie przepompowni HENRYSIN w dn. 13.10.2015 od godz. 9.00 do 14.00.

Czytaj więcej...

Konsultacje Lokalnej Grupy Działania Promenada s12

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 działające na obszarze gmin Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny oraz miasta Rejowiec Fabryczny, przystępuje do prac nad opracowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2022. Nowy dokument będzie tworzony w sposób partycypacyjny, to znaczy z udziałem wszystkich zainteresowanych grup społecznych, przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego, gospodarczego. W związku z tym, serdecznie zapraszamy członków LGD PROMENADA S12, mieszkańców, organizacje, instytucje z terenu działania LGD do współpracy przy tworzeniu Lokalanej Strategii Rozwoju. 

Czytaj więcej...