Dokumenty

Dokumenty i pliki do pobrania:

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI: 

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

 

PODATKI:

Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nabycia gruntów

Wniosek o wydanie zaświadczeń

Informacja w sprawie podatku leśnego

Deklaracja na podatek leśny

Informacja w sprawie podatku rolnego

Deklaracja na podatek rolny

Informacja w sprawie podatku nieruchomości

Deklaracja na podatek od nieruchomości

 

GEODEZJA:

Wniosek o wydzierżawienie/ przedłużenie umowy dzierżawy

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o zmiane zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości

 

INWESTYCJE:

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej

Wniosek o wydanie zgody na umieszczanie w pasie drogowym drogi gminnej

 

REFERAT ROLNICTWA,OCHRONY ŚRODOWISKA I OBRONY CYWILNEJ:

Wniosek o wycinkę drzew 

Deklaracja  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek potwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku

Oświadczenie do wniosku na uprawę maku

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Oświadczenie do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Karta informacyjna do wniosku o wydanie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 

Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Zgłoszenie odbioru popiołu

Wniosek o przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

BIURO PROMOCJI GMINY:

Wniosek o organizację imprezy masowej

 

CENTRUM BIBLIOTEK I KULTURY GMINY CHEŁM:

Wniosek o wynajęcie świetlicy