Nadanie nr PESEL - OrSO-009

Urząd Gminy Chełm

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

OrSO-009


Wymagane wnioski


- OrSO-009-01 – wniosek o nadanie nr PESEL


Lista wniosków


OrSO-009-01   (kliknij by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

- odpisy aktów stanu cywilnego - dokumenty w języku obcym należy przedłożyć z tłumaczeniem na język polski,

- pełnomocnictwo wraz z dowodem wniesienia stosownej opłaty skarbowej w przypadku działania za pośrednictwem pełnomocnika.


  Dokumenty do wglądu


  - dowód osobisty lub paszport albo inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,

  - dokument potwierdzający dane siedziby pracodawcy w przypadku braku miejsca zameldowania.


   Sposób i miejsce składania dokumentów


   Osobiście:

   Urząd Gminy Chełm

   Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
   Stanowisko ds. Ewidencji ludności, dowodów osobistych
   ul. Gminna 18, Pokój nr 5
   22-100 Pokrówka


   Godziny przyjęć interesantów:

   poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

   wtorek: od 730 do 1600.

   piątek: od 730 do 1500.

   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

   tel: 82 564 55 54

   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


    Wymagane opłaty


    Brak


    Sposób i miejsce odbioru dokumentów


    Urząd Gminy Chełm

    Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich
    Stanowisko ds. Ewidencji ludności, dowodów osobistych
    ul. Gminna 18, Pokój nr 5
    22-100 Pokrówka

    Godziny przyjęć interesantów:

    poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

    wtorek: od 730 do 1600.

    piątek: od 730 do 1500.

    W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

    tel: 82 564 55 54

    Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


     Termin złożenia


     Brak


      Termin załatwienia sprawy


      Do 30 dni.


      Tryb odwoławczy


      Brak


      Informacje dodatkowe


      - Wniosek o nadanie numeru PESEL powinien zawierać podstawę prawną, z której wynika obowiązek posiadania numeru PESEL.

      - Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika wraz z dokumentami potwierdzającymi dane zawarte we wniosku w organie gminy, który dokonał zameldowania na pobyt czasowy, a w przypadku braku miejsca zameldowania, w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy.

      - W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy, wniosek o nadanie numeru PESEL należy złożyć w urzędzie dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy (ul. Nowogrodzka 43).

      - Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wniosek składa jej przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.

      - Osoba składająca wniosek o nadanie numeru PESEL otrzymuje z urzędu powiadomienie o nadaniu numeru PESEL.


       Podstawa prawna


       - Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 657),

       - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

       - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1984).