Ustalenie nr porządkowego budynku - PGI-001

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

PGI-001


Wymagane wnioski


PGI-001-01 – poprawnie wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku


Lista wniosków


PGI-001-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)

Wymagane załączniki


- według powyżej załączonego wniosku załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu.


  Dokumenty do wglądu:


  Brak


   Sposób i miejsce składania dokumentów


   1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

   Wójt Gminy Chełm
   ul. Gminna 18
   22-100 Pokrówka
   Sekretariat – Dziennik Podawczy


   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

   wtorek: od 730 do 1600.

   piątek: od 730 do 1500.

    

   2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

   Wójt Gminy Chełm

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

    

   W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

   Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

   Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, mienia komunalnego

   tel: 694 076 337 lub 82 563 65 53

   adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


    Wymagane opłaty


    Brak


    Sposób i miejsce odbioru dokumentów


    - osobiście

     Urząd Gminy Chełm

     Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

     Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, mienia komunalnego

     ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

      

     Godziny przyjęć interesantów:
     poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

     wtorek: od 730 do 1600.

     piątek: od 730 do 1500.

      

      - korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


      Termin złożenia


      Brak


       Termin załatwienia sprawy


       Do 30 dni od momentu złożenia przez wnioskodawcę kompletnego wniosku


       Tryb odwoławczy


       Brak


       Informacje dodatkowe


       Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 82 563 65 53, 694 076 337


        Podstawa prawna


        - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.),

        - Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125),

         

         - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 z późn. zm.).