Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PGI-003

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

PGI-003


Wymagane wnioski


PGI-003-01 - poprawnie wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Lista wniosków


PGI-003-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- Mapa orientacyjna w skali 1:10 000 lub ewidencyjna z naniesioną działką

- Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej


  Dokumenty do wglądu


  Brak


   Sposób i miejsce składania dokumentów


   1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

   Wójt Gminy Chełm
   ul. Gminna 18
   22-100 Pokrówka
   Sekretariat – Dziennik Podawczy


   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

   wtorek: od 730 do 1600.

   piątek: od 730 do 1500.

    

   2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

   Wójt Gminy Chełm

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

    

   W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

   Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

   Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, mienia komunalnego

   tel: 694 076 337 lub 82 563 65 53

   adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    


    Wymagane opłaty


    Wysokość opłaty skarbowej za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania

    przestrzennego wynosi:

    Od wypisu:

    do 5 stron 30 złotych,

    powyżej 5 stron 50 złotych.

    Od wyrysu:

    20 złotych za każdą pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 (nie więcej niż

    200 złotych).


    Sposób i miejsce odbioru dokumentów


    - osobiście

    Urząd Gminy Chełm

    Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

    Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, mienia komunalnego

    ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

    - korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


    Termin złożenia


    Brak


     Termin załatwienia sprawy


     przewidywany termin załatwienia sprawy w tutejszym Urzędzie maksymalnie do 14 dni.


     Tryb odwoławczy


     Brak


     Informacje dodatkowe


     Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: tel: 694 076 337 lub 82 563 65 53

     adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


      Podstawa prawna


      - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./