Zmiana zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PGI-004

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

PGI-004


Wymagane wnioski


PGI-004-01 – poprawnie wypełniony wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Lista wniosków


PGI-004-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- kopię mapy (np. ewidencyjnej) z oznaczeniem lokalizacji wniosku, 

Dodatkowo można dołączyć koncepcję zagospodarowania terenu.

Wskazane jest określenie, czy wnioskodawca posiada tytuł prawny do terenu objętego wnioskiem. 

W razie potrzeby – należy dołączyć pełnomocnictwo upoważniające wnioskodawcę do reprezentowania Inwestora


  Dokumenty do wglądu


  Brak


   Sposób i miejsce składania dokumentów


   1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

   Wójt Gminy Chełm
   ul. Gminna 18
   22-100 Pokrówka
   Sekretariat – Dziennik Podawczy


   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

   wtorek: od 730 do 1600.

   piątek: od 730 do 1500.

    

   2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

   Wójt Gminy Chełm

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

    

   W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

   Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

   Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, mienia komunalnego

   tel: 694 076 337 lub 82 563 65 53

   adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    


    Wymagane opłaty


    Zgodnie z ustawą o opłatach skarbowych


    Sposób i miejsce odbioru dokumentów


    - osobiście

    Urząd Gminy Chełm

    Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

    Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, mienia komunalnego

    ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

     

    Godziny przyjęć interesantów:
    poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

    wtorek: od 730 do 1600.

    piątek: od 730 do 1500.

      

     - korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


     Termin złożenia


     Brak


      Termin załatwienia sprawy


      przewidywany termin załatwienia sprawy w tutejszym Urzędzie maksymalnie do 14 dni.


      Tryb odwoławczy


      Brak


      Informacje dodatkowe


      Ważna informacja:

       - Z wnioskiem o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może wystąpić każdy. Nie jest to jednak wniosek w indywidualnej sprawie w rozumieniu kpa., gdyż ma on charakter jedynie postulatywny. Rozpatrzenie takiego wniosku nie jest określone żadnym terminem.

       - Przyjęte wnioski mogą stać się przyczyną przystąpienia do sporządzania planu, z inicjatywą tą występuje jednak Wójt.

       - Pomocna w podjęciu decyzji może być koncepcja zagospodarowania terenu wykonana na kopii mapy.


       Podstawa prawna


       - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U.  z  2015 r. poz. 199 ze zm.)