Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości - PGI-005

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

PGI-005


Wymagane wnioski


PGI-005-01 – poprawnie wypełniony wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości


Lista wniosków


PGI-005-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

  - wypis z rejestru ewidencji gruntów i budynków;

  - kopię wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm

  jeżeli był wydany przed złożeniem wniosku w sprawie wstępnego projektu podziału nieruchomości;

  - wstępny projekt podziału sporządzonego na kopii mapy zasadniczej, wydanej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chełmie


  Dokumenty do wglądu

  Brak


   Sposób i miejsce składania dokumentów


   1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

   Wójt Gminy Chełm
   ul. Gminna 18
   22-100 Pokrówka
   Sekretariat – Dziennik Podawczy


   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

   wtorek: od 730 do 1600.

   piątek: od 730 do 1500.

    

   2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

   Wójt Gminy Chełm

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

    

   W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

   Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

   Stanowisko ds. Planowania przestrzennego, mienia komunalnego

   tel: 694 076 337 lub 82 563 65 53

   adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   Wymagane opłaty


   Brak opłat za złożenie wniosku.


   Sposób i miejsce odbioru dokumentów


   Korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


    Termin złożenia


    Brak


     Termin załatwienia sprawy


     1 miesiąc (w sprawach szczególnie skomplikowanych okres może się wydłużyć do 2 miesięcy)


     Tryb odwoławczy


     1. Na wydawane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta postanowienie, opiniujące zgodność proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, strony mogą złożyć zażalenie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zażalenie należy złożyć za pośrednictwem opiniującego organu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.


     Informacje dodatkowe


     Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 694 076 337 lub 82 563 65 53

     adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


      Podstawa prawna


      - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.),

       

       - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).