Wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej - PGI-008

Urząd Gminy Chełm

Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

PGI-008


Wymagane wnioski


PGI-008-01 – poprawnie wypełniony wniosek o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej


Lista wniosków


PGI-008-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczonymi granicami i podanymi wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego

- szczegółowy harmonogram robót w przypadku etapowego prowadzenia robót

- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowym lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchów pojazdów lub pieszych.


  Dokumenty do wglądu


  Brak


   Sposób i miejsce składania dokumentów


   1. Osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika:

   Wójt Gminy Chełm
   ul. Gminna 18
   22-100 Pokrówka
   Sekretariat – Dziennik Podawczy

   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

   wtorek: od 730 do 1600.

   piątek: od 730 do 1500.

   2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

   Wójt Gminy Chełm

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

   W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

   Referat Planowania , Gospodarki i Infrastruktury

   Stanowisko ds. Infrastruktury technicznej

   tel: 82 563 73 63

   adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


    Wymagane opłaty


    - Opłata za zajęcie pasa drogowego – jest ustalana jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego określonej Uchwałą Nr XXXII/311/2013 z dnia 29 listopada 2013 r Rady Gminy Chełm zmieniona Uchwałą Nr XIV/118/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Rady Gminy Chełm,

    - 17 zł tylko w przypadku pełnomocnictwa


     Sposób i miejsce odbioru dokumentów


     - osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika:

      

     Urząd Gminy Chełm

     Referat Planowania, Gospodarki i Infrastruktury

     Stanowisko ds. Infrastruktury technicznej

     ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

      

     Godziny przyjęć interesantów:
     poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

     wtorek: od 730 do 1600.

     piątek: od 730 do 1500.


      Termin złożenia


      Brak


       Termin załatwienia sprawy


       1 miesiąc (w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin załatwienia sprawy może się wydłużyć do 2 miesięcy)


       Tryb odwoławczy


       Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm


       Informacje dodatkowe


       - Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu: 82 563 73 63


        Podstawa prawna


        - Uchwała Nr XXXII/311/2013 z dnia 29 listopada 2013 r Rady Gminy Chełm,

        - Uchwała Nr XIV/118/2015 z dnia 21 grudnia 2015 r. Rady Gminy Chełm,

        - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z póź. zm.)

        - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)