Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - Fp-007

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Fp-007


Wymagane wnioski


Fp-007-01 – poprawnie wypełniony druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości


Lista wniosków


Fp-007-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


Brak


  Dokumenty do wglądu


  Brak


   Sposób i miejsce składania dokumentów


   1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

   Wójt Gminy Chełm
   ul. Gminna 18
   22-100 Pokrówka
   Sekretariat – Dziennik Podawczy


   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

   wtorek: od 730 do 1600.

   piątek: od 730 do 1500.

    

   2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

   Wójt Gminy Chełm

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

    

   W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

   Referat Podatków i Opłat

   Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

   tel: 82 567 44 12

   adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   Wymagane opłaty


   Brak


   Sposób i miejsce odbioru dokumentów


   - osobiście

   Urząd Gminy Chełm

   Referat Podatków i Opłat

   Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

     

    - korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty, listownie do Wnioskodawcy.


    Termin złożenia


    W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśniecie obowiązku podatkowego bądź wysokości opodatkowania.


     Termin załatwienia sprawy


     Do jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


     Tryb odwoławczy


     W przypadku wydania decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości lub obiektu budowlanego będącego w posiadaniu osób fizycznych, od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji


     Informacje dodatkowe


     Informacja w sprawie podatku od nieruchomości przeznaczona jest dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkowaniami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki Samorządu Terytorialnego.


      Podstawa prawna


      - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)

       - Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm)

       - Uchwała Nr XII/96/2011 Rady Gminy Chełm z dnia 16 listopada 2011 r.