Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - Fp-009

Urząd Gminy Chełm

Referat Podatków i Opłat

Fp-009


Wymagane wnioski


Fp-009-01 – poprawnie wypełniona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Lista wniosków


Fp-009-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


Brak


  Dokumenty do wglądu


  Brak


   Sposób i miejsce składania dokumentów


   1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

   Wójt Gminy Chełm
   ul. Gminna 18
   22-100 Pokrówka
   Sekretariat – Dziennik Podawczy


   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

   wtorek: od 730 do 1600.

   piątek: od 730 do 1500.

    

   2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

   Wójt Gminy Chełm

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

    

   W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

   Referat Podatków i Opłat

   Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

   tel: 82 567 44 12

   adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   Wymagane opłaty


   Nie pobiera się


   Sposób i miejsce odbioru dokumentów


   - osobiście

   Urząd Gminy Chełm

   Referat Podatków i Opłat

   Stanowisko ds. Wymiaru podatku oraz księgowości podatkowej

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

     

    - korespondencyjnie: Urząd Gminy wysyła dokumenty za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


    Termin złożenia


    - Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości mieszkaniowej pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości niezamieszkanej odpadów komunalnych, albo też w razie wystąpienia zmian wpływających na wysokość opłaty - w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 


    Termin załatwienia sprawy


    Nie dotyczy


    Tryb odwoławczy


    Nie przysługuje


    Informacje dodatkowe


    - Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych będących właścicielami nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością.


    Podstawa prawna


    - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289)

     - Uchwała nr XIX/168/2016 Rady Gminy Chełm z dnia 13.06.2016 r.