Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów - ROC-001

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

ROC-001


Wymagane wnioski


ROC-001-01 – poprawnie wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów


Lista wniosków


ROC-001-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


1. Rysunek lub mapa określająca usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.

  2. Zgoda właściciela nieruchomości jeśli jest wymagana.


  Dokumenty do wglądu


  Brak


   Sposób i miejsce składania dokumentów


   1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

   Wójt Gminy Chełm
   ul. Gminna 18
   22-100 Pokrówka
   Sekretariat – Dziennik Podawczy


   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

   wtorek: od 730 do 1600.

   piątek: od 730 do 1500.

    

   2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

   Wójt Gminy Chełm

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

    

   W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

   Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

   tel: 82 569 70 15

   adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   Wymagane opłaty


   W przypadku pełnomocnictwa -17 zł


   Sposób i miejsce odbioru dokumentów


   - osobiście

   Urząd Gminy Chełm

   Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

     

    - korespondencyjnie: poprzez wysyłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


    Termin złożenia


    Nie dotyczy


     Termin załatwienia sprawy


     Do jednego miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.


     Tryb odwoławczy


     Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.


     Informacje dodatkowe


     - Wniosek o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzewa może złożyć posiadacz nieruchomości za zgodą właściciela tej nieruchomości w przypadku wykonywania działalności gospodarczej.

     - Usunięcie drzewa lub krzewów znajdujących się w pasie drogowym następuje po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska.

     UWAGA:

     Zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów nie stosuję się:

     a) do krzewów, których powierzchnia nie przekracza 25 m2 ,

     b) wobec drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

      • 80 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

      • 65 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego

      • 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew


      Podstawa prawna


      - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późniejszymi zmianami)

      - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)