Wniosek potwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym - ROC-003

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Obrony Cywilnej

ROC-003


Wymagane wnioski


ROC-003-01 – poprawnie wypełniony wniosek potwierdzenia pracy w gospodarstwie rolnym


Lista wniosków


ROC-003-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- zaświadczenie potwierdzające fakt istnienia gospodarstwa rolnego

- potwierdzenie zameldowania na terenie, na którym znajdowało się gospodarstwo rolne w okresie, w którym stwierdza się pomoc w tym gospodarstwie.

 


Dokumenty do wglądu


1) dowód osobisty,

2) w przypadku konieczności przesłuchania świadków świadkowie okazują dowód

osobisty, w przypadku emerytów lub rencistów – legitymację emeryta/rencisty.


  Sposób i miejsce składania dokumentów


  1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

  Wójt Gminy Chełm
  ul. Gminna 18
  22-100 Pokrówka
  Sekretariat – Dziennik Podawczy


  Godziny przyjęć interesantów:
  poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

  wtorek: od 730 do 1600.

  piątek: od 730 do 1500.

   

  2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

  Wójt Gminy Chełm

  ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

   

  W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

  Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

  tel: 82 569 70 15

  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   


   Wymagane opłaty


   Brak


   Sposób i miejsce odbioru dokumentów


   - osobiście

   Urząd Gminy Chełm

   Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

     

    - korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


    Termin złożenia


    Brak


     Termin załatwienia sprawy


     Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni.


     Tryb odwoławczy


     Na postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Chełmie, za pośrednictwem Wójta Gminy Chełm, w terminie 7 dni od daty doręczenia


     Informacje dodatkowe


     - W przypadku gdy Urząd nie dysponuje dokumentami uzasadniającymi wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym, okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej 2 świadków zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone to gospodarstwo rolne.


     Podstawa prawna


     - Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (dz. U. Nr 54., poz. 310)

      - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.)