Wniosek o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest - ROC-010

Urząd Gminy Chełm

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Obrony Cywilnej

ROC-010


Wymagane wnioski/dokumenty


ROC-010-01- wypełniony wniosek o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest


Lista wniosków


ROC-010-01  (kliknij tutaj by pobrać wniosek)


Wymagane załączniki


- Kserokopia zgłoszenia robót dotyczących wymiany pokrycia dachowego z płyt azbestowo- cementowych na inny rodzaj pokrycia bez zmiany konstrukcji dachu złożonego do starostwa powiatowego lub pozwolenia na rozbiórkę lub przebudowę dachu (zmianę konstrukcji więźby dachowej) ze starostwa powiatowego (nie dotyczy przypadku odbioru wyrobów już zdemontowanych);

  - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (nie dotyczy odbioru wyrobów już zdemontowanych);  (kliknij tutaj by pobrać plik)

  - Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (nie dotyczy odbioru wyrobów już zdemontowanych);   (kliknij tutaj by pobrać plik)

  - Kserokopia oświadczenia wykonawcy demontażu (nie dotyczy przypadku demontażu pokryć dachowych i/lub odbioru wyrobów zdemontowanych przed 6.05.2004 r.).   (kliknij tutaj by pobrać plik)


  Dokumenty do wglądu


  Brak   Sposób i miejsce składania dokumentów


   1. Osobiście lub przez osobę upoważnioną:

   Urząd Gminy Chełm
   ul. Gminna 18
   22-100 Pokrówka
   Referat Rolnictwa,Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

    

   Godziny przyjęć interesantów:
   poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530.

   wtorek: od 730 do 1600.

   piątek: od 730 do 1500.

    

   2. Za pośrednictwem poczty korespondencyjnej na adres:

   Wójt Gminy Chełm

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

    

   W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

   Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

   tel: 82 569 70 15

   adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   Wymagane opłaty


   Brak


   Sposób i miejsce odbioru dokumentów


   - osobiście

   Urząd Gminy Chełm

   Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej

   ul. Gminna 18, 22-100 Pokrówka

     

    - korespondencyjnie: poprzez wysłanie dokumentów za pośrednictwem poczty listownie do Wnioskodawcy.


    Termin złożenia


    Do 31 marca każdego roku


     Termin załatwienia sprawy


     30 dni


     Tryb odwoławczy


     Nie dotyczy


     Informacje dodatkowe


     - Wnioski o sfinansowanie prac rozpatrywane będą jednorazowo w miesiącu kwietniu roku budżetowego, którego dotyczy realizacja zadania. Po ww. terminie wnioski mogą zostać zakwalifikowane tylko w przypadku posiadania odpowiednich środków finansowych na realizację zadań.

     - Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Chełm.

     - Wnioski niezrealizowane w danym roku z powodu braku środków finansowych mogą zostać zrealizowane w roku następnym.


     Podstawa prawna


     • Uchwała Nr V/25/2011 Rady Gminy Chełm z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie przyjęcia „ Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełm na lata 2011-2032” .

     • Zarządzenie Wójta Gminy Chełm z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowywania kosztów unieszkodliwiania azbestu z terenu Gminy Chełm”