Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś 4. Leader, Działanie 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty).         

Tytuł projektu: ,,Promocja walorów turystycznych Gminy Chełm”.          

Projekt realizowany w okresie: listopad 2012 - czerwiec 2013 r.

DZIAŁANIE 7.2

PODSTAWOWE USŁUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH WIEJSKICH

OBJĘTEGO PROW NA LATA 2014-2020

1. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1818L w miejscowości Staw wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego".

Celem zadania jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku 3,426 km. Zwiększona zostanie dostępność do obszaru atrakcyjnego turystycznie oraz do obszaru produkcji rolniczej.

 

2. "Przebudowa drogi gminnej Nr 104648L w miescowości Depułtycze Królewskie – Rożdżałów".

Celem zadania jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku 3, 877 km. Zwiększona zostanie dostępność do obszaru atrakcyjnego turystycznie oraz do obszaru produkcji rolniczej.

 

3. "Przebudowa drogi gminnej Nr 104650L w miejscowości Depułtycze Królewskie Kolonia, Depułtycze Stare i Depułtycze Nowe".

Celem zadania jest przebudowa drogi powiatowej na odcinku 4.235 km. Zwiększona zostanie dostępność do obszaru atrakcyjnego turystycznie oraz do obszaru produkcji rolniczej.